Cudowny krzyż z Ołdrzychowa

Nowogrodziec posiada wiele zabytków, niestety wiele z nich nie przetrwało wojny tak jak klasztor sióstr Marii Magdaleny. Obecnie jest on tylko trwałą ruiną.

Jednak zabytki sakralne praktycznie zachowały się w całości, oprócz kościoła Ofiarowania na nowogrodzieckim cmentarzu, który został uszkodzony w wyniku bombardowania i po wojnie rozebrany.

Szczególną uwagę zwraca na siebie z pozoru niewielka świątynia pw. św. Mikołaja usytuowana w dawnym Ołdrzychowie, a dokładnie dawnym niemieckim, wcześniej pruskim i saskim Ullersdorf am Queis, obecnie w granicach miasta Nowogrodziec. Kościół jest w porównaniu do kościoła parafialnego pw. św. Apostołów Piotra i Pawła niewielki, ale nie jest to aż tak skromna świątynia.

Wiele ciekawych zabytków, które znajdują się w nim czynią z niego prawdziwą dolnośląską perełkę.

św. mokołaj

Najstarsze dzwony w okolicy

Największą atrakcją i najcenniejszymi zabytkami kościoła św. Mikołaja są 2 średniowieczne dzwony, które zostały odlane kilkadziesiąt lat po bitwie pod Grunwaldem. Pierwszy z nich z roku 1471 o średnicy 61 cm, z napisem  O KRÓLU CHWAŁY PRZYJDŹ W POKOJU (w oryginale po łacinie) oraz drugi o średnicy 89 cm,  z roku 1484 z napisem już nieczytelnym ZDROWAŚ MARIO ŁASKI PEŁNA, PAN Z TOBĄ, BŁOGOSŁAWIONAŚ TY…

Dzwony te są jednymi z najstarszych zachowanych dzwonów na Dolnym Śląsku. Dla porównania najsłynniejszy Polski dzwon – dzwon Zygmunta pochodzi dopiero z roku 1520.

Kamienny ołtarz i organy

Kościół pw. św. Mikołaja został wybudowany w tej formie, w której istnieje po dziś dzień w 1827 r., ale pierwsza wzmianka o świątyni, pochodzi z roku 1310. Przy samym wejściu do kościoła, w jego przedsionku ustawiony został kamienny ołtarz z 1560 r. Ołtarz jest bogato zdobiony, choć wymaga renowacji aby przywrócić jego dawny blask.

Po wybudowaniu nowej świątyni w 1827 r. został on wystawiony na zewnątrz kościoła, ale po pewnym czasie ówczesny proboszcz postanowił go ustawić w kościele, aby nie uległ zniszczeniu przez mróz i deszcz.

Obecny ołtarz jak i wnętrze kościoła ma wystrój barokowy. Za ołtarzem, znajduje się okno, w którym do 1945 r. był piękny witraż przedstawiający patrona świątyni – św. Mikołaja. Witraż został jednak rozbity w czasie wojny, prawdopodobnie w wyniku wstrząsów po wybuchu bomby lub jakiego pocisku.

organy

Kościół nie może istnieć bez organów i owe organy świątynia posiada. Wykonane  zostały w Świdnicy w roku 1896, przez firmę Heinrich Schlag vormals Gebrüder Schlag. Posiadają one 12 głosów i 670 piszczałek metalowych i drewnianych. Po wojnie ktoś zabrał wszystkie piszczałki metalowe i pozostało jedynie ok. 60 drewnianych. Na szczęście w 2012 r. dokonano pełnej renowacji zabytkowych organów.

Cudowny krzyż

Z kościołem św. Mikołaja jak i dawnym Ołdrzychowem  związana jest historia cudownego krzyża. Otóż w kościele wisi z pozoru zwyczajny drewniany krucyfiks. Stał on kiedyś przy jednym z ołdrzychowskich domów. Jednak gdy dom kupił nowy właściciel – protestant, (a protestanci nie przywiązują takiej uwagi do religijnych symboli jak katolicy), postanowił go ściąć i spalić. Nie chciał mieć krzyża koło swojego domu, a w okolicy Ołdrzychowa, nawet po dziś dzień  jest wiele przydrożnych krzyży i kapliczek. Krucyfiks zaniósł do miejscowej klinkierni i tam postanowiono go spalić w jednym z pieców. Stały się jednak rzeczy dziwne. W piecu nastąpił wybuch i krzyż został nieznaną siłą wyrzucony z paleniska. Przerażeni świadkowie tych wydarzeń czym prędzej zanieśli krucyfiks do miejscowego kościoła. Wisi on tam po dziś dzień, a co ciekawe nie posiada żadnych śladów nadpalenia.

Jak widać także w Nowogrodźcu, w dawnym Ołdrzychowie działy się zjawiska które trudno racjonalnie wytłumaczyć. Może ów cudowny krzyż będzie miał swoją dalszą historię, która nie jest jeszcze do końca zapisana. Najważniejsze, aby historia ta była w pamięci mieszkańców i nigdy nie została zapomniana.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *